Качествената и адекватна защита на личните данни е основен приоритет за MС Онлайн Трейдинг ООД. Точно за това всички сайтове, които компанията притежава гарантират прозрачност по отношение на информацията за личните данни. Това е и причината да имаме строго определена политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни. 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Българската компания МС Онлайн Трейдинг ООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях съгласно съответния закон за защита на личните данни. 

Данни за компанията:

МС Онлайн Трейдинг ООД

ЖК СЕРДИКА 18А, вх. Б, ап. 34

София

България 

Търговски регистър на Република България

Регистрационен номер на компанията 204043848

Упълномощен представител: Мартин Стефков Стефанов

Регистрационен номер по ДДС: BG204043848

Къде съхраняваме Вашите данни?

Личните данни, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Всеки случай на евентуално прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни може да се споделят само в рамките на компанията ни - МС Онлайн Трейдинг ООД, както и с нашите логистични партньори с цел доставянето на поръчаните стоки. 

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Категориите трети страни и начините, по които се споделят и обработват данните Ви са описани в по-надолу.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Вашите права във връзка с личните данни?

Право на достъп: 

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да използвате специално създадената секция на сайта TShirt24.bg

Право на преносимост: 

В случаите, в които МС Онлайн Трейдинг ООД, обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна.

Право на коригиране:  

Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в TShirt24.bg, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си. Ако сте пазарували като гост на наш сайт и желаете да бъде направена промяна е необходимо да се свържете с наш служител на и-мейл privacy@mona.bg.

Право на изтриване:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от МС Онлайн Трейдинг ООД по всяко време, освен в следните ситуации:

* имате неуреден дълг към МС Онлайн Трейдинг ООД, независимо от начина на плащане

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос

* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена

* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години

* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:  

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на МС Онлайн Трейдинг ООД. МС Онлайн Трейдинг ООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг: 

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

* като редактирате настройките във Вашия профил в сайта TShirt24.bg.

Право на ограничение

Имате право да поискате МС Онлайн Трейдинг да спре обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: 

*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на МС Онлайн Трейдинг ООД, то ние ще ограничим обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, МС Онлайн Трейдинг ООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.

*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им

*ако МС Онлайн Трейдинг ООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права? 

МС Онлайн Трейдинг ООД се отнася много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на privacy@mona.bg

Служител по защита на личните данни:

Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на privacy@mona.bg и да напишете "Защита на Лични Данни" като заглавие на имейла.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:  

Ако смятате, че МС Онлайн Трейдинг ООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

НАДЗОРЕН ОРГАН:

Наименование
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон
02 915 3 518
Интернет страница
www.cpdp.bg

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. За всички съществени промени в политиката ще бъдете своевременно уведомени по-имейл.

ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА: 16.05.2018

ПРИЛОЖЕНИЯ:
 АВТОМАТИЗИРАН МОДУЛ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО GDPR

1. Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка
2. Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен
3. Искане за преносимост на лични данни
4. Искане за коригиране на данни